Tuesday, January 1, 2008

Jika Anda Ragu-Ragu Kejujuran PasanganMasa bercinta adalah masa di mana anda memilih pasangan paling sesuai. Bermula dengan mencari titik kesesuaian sifat, kebaikan, kejujuran dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu anda pertimbangkan.


Namun ketika anda merasa sudah menemukan seseorang yang dirasakan paling dekat, diidamkan, tiba-tiba muncul keraguan terhadap pasangan. Benarkah dia dapat melindungi dan membahagiakan anda? Dan mungkinkah masih ada sederetan pertanyaan yang sukar diperolehi daripada pasangan anda.


Jika dalam diri anda timbul keraguan dan itu menjadi hambatan hubungan tersebut, ada beberapa langkah yang mungkin dapat membantu anda, agar tidak kehilangan punca.

1. Dengarkan Kata Hati

Anda harus perhatikan keraguan hati anda dalam menghadapi pasangan. Kerana keraguan yang ada dari kata hati anda itu dapat mengutarakan kepada anda dan menjadi tempat bagi perubahan yang akan anda lakukan.

2. Analisis Keraguan

Anda sebaik-baiknya menganalisis pesan yang terkandung dalam keragu-raguan anda menghadapi pasangan. Apa sebenarnya yang anda takutkan, apa ada masalah besar dengan situasi yang sedang anda hadapi. Atau apakah anda berada dalam ancaman dan emosi yang besar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah anda takut akan perkembangan atau perubahan? Mengakui ketakutan anda adalah langkah awal yang bagus. Kerana yang tahu hanyalah anda sendiri.

3. Memutuskan

Putuskan apa sebenarnya yang anda inginkan untuknya. Apakah tujuan anda itu sesuai untuk diterapkan, apakah anda sedia menanggung risiko dari langkah yang akan anda ambil.

4. Memilih

Memilih untuk bertindak atau tidak sama sekali dalam menghadapi masalah pasangan anda., lakukanlah dengan senang hati dan hati yang tegar. Temukan cara untuk menikmati pilihan apa pun yang telah anda pilih atau putuskan.

5. Bertindak

Jika ingin melangkah maju, anda harus berani mengambil tindakan. Jika menunggu sampai anda mendapatkan keterangan, pemahaman yang sempurna, maka anda tidak pernah memulainya. Kumpulkan segenap keberanian yang ada, walaupun dengan konsekuensi keputusan anda tidak berjalan seperti yang anda kehendaki.

No comments: